Lost&Found to darmowe wydawnictwo internetowe prezentujące sztukę i kulturę. Nie konkurujemy, nie pracujemy dla sławy i poklasku. Promujemy legalną twórczość. Działamy w oparciu o umowy licencyjne i szanujemy prawa autorskie osób publikujących u nas swoje prace. Jesteśmy zarejestrowani jako oficjalne czasopismo i mamy swój numer ISSN 2391-4742. Nie prowadzimy jednak działalności gospodarczej. Dzielimy się tym, co spotykamy na swoich drogach. Główną zasadą naszych działań jest trzymanie się z daleka od tematów komercyjnych/finansowych. Sztuka powinna być dostępna dla każdego, kto chciałby po nią sięgnąć, nie tylko dla tych, którzy mogą za nią zapłacić. Nie znaczy to jednak, że uważamy, że bycie twórcą oznacza przymieranie głodem, bo za sztukę nie należy płacić. Przyjmujemy jednak perspektywę głodnego sztuki odbiorcy, któremu udostępniamy twórczość tych, którzy chcą skorzystać z naszej darmowej oferty promowania twórczości wszelakiej. 

Nasze hasło przewodnie brzmi “Live & Find” — żyj i znajduj. Uważamy, że kwestią istotną jest, by żyć tak, żeby nie ranić innych oraz szukać inspiracji dla naszego istnienia. Tylko poprzez wspólne działania zdołamy pokonać ekonomiczny trend do wyznaczania wartości człowieka i szukania mecenasów sztuki w niewłaściwych kieszeniach, co prowadzi do szerokiej marginalizacji odbiorców oraz postępującej degradacji wartości sztuki jako takiej (o jej “wykorzystywaniu” bez zgody i wynagrodzenia dla twórców już nawet nie wspominamy). Uważamy, że musimy dzielić się naszymi przekonaniami i naszą pracą.   

W roku 2017 zmieniliśmy częstotliwość z czterech spotkań na trzy. W roku 2019 postanowiliśmy ograniczyć się do dwóch spotkań rocznie.

Poniżej podajemy tematykę zapowiadanych numerów. Warto śledzić nasze działania na facebooku, by być na bieżąco.

Najbliższe zapowiadane numery publikujemy:

29.04.2019 — #25 — ANIMACJA/ RE-ANIMACJA

29.11.2019 — #26 — ZWIERZĘ

29.04.2020 — #27 — PRZEPOWIEDNIA

___________________________________________

Nasze oczekiwania względem nadsyłanych prac:

PROZA:

  • prace nie dłuższe niż 10 stron (przy założeniach, że piszecie czcionką: times, 12, interlinia 1,5, pliki w formacie .doc lub .docx) zgodne z tematem nadchodzącego numeru przesyłamy do redaktora działu prozy, bądź na adres redakcji, najdalej do końca miesiąca marca, lipca, listopada).
  • teksty powinny być napisane poprawną polszczyzną (jeśli są zgłaszane w języku polskim)!
 • prace zostaną poddane korekcie oraz będą przetłumaczone na język angielski, aby mogło mieć to miejsce prosimy o podpisanie umowy licencyjnej, którą wysyłamy przy nawiązywaniu współpracy, po zaakceptowaniu korekty.
 • jeżeli w tekście pojawiają się cytaty w języku polskim — prosimy podawać ich dokładne źródła (jeżeli cytat w oryginale jest po angielsku, prosimy o jego załączenie z podaniem źródła).

POEZJA:

  • wybór tekstów (nie więcej niż 10 wierszy) zgodnych z tematem nadchodzącego numeru/ nadchodzących numerów przesyłamy do redaktora działu poezji do końca danego miesiąca stycznia, maja, września. Z przesłanego pakietu zostaną wybrane teksty do publikacji.
 • prace zostaną poddane korekcie oraz będą przetłumaczone na język angielski, aby mogło to mieć miejsce prosimy o podpisanie umowy licencyjnej, którą wysyłamy przy nawiązywaniu współpracy i zatwierdzeniu tekstów do publikacji.

PRACE WIZUALNE:

  • wybór prac (3-20 sztuk) zgodnych z tematem numeru, do którego są zgłaszane powinny zostać wysłane na adres redakcji najdalej do 15-go danego miesiąca marca, lipca, listopada. Czasami terminy nadsyłania prac przy dużej ilości zainteresowanych są skracane.
  • prace powinny zawierać tytuły i kredyty, bądź informację jaką ich autor chciałby przy nich zamieścić.
  • wymiary prac to max. 1000px na dłuższym boku pracy, prace nie powinny mieć więcej niż 1,2 MB, preferowane są prace z rozszerzeniem jpg, jpeg.
 • wymagane jest podpisanie umowy licencyjnej, którą przesyłamy przy okazji nawiązania współpracy, po zatwierdzeniu publikacji.

ZGŁOSZENIA do rozmów:

 • osoby pragnące zaprezentować swoją osobę, działania itp. proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres redakcji. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat osoby i jej działań, tak byśmy mogli w sposób wyczerpujący przedstawić daną postać czytelnikom poprzez przygotowanie pytań.
 • ilustracje do rozmów podlegają podobnym wyznacznikom, jak prace wizualne (patrz powyżej).
 • rozmowa będzie poddana korekcie i tłumaczeniu, po dokonaniu korekty przesyłamy druk autoryzacji tekstu, bez jego podpisania publikacja nie będzie możliwa, w autoryzacji znajduje się klauzula dotycząca użycia przesłanych zdjęć (jeżeli nie są autorstwa rozmówcy, ale rozmówca posiada prawo do wizerunku zamieszczonego na nich; lub z podaniem źródła pochodzenia zdjęcia).

TEKSTY tematyczne:

  • teksty nie dłuższe niż 10 stron (przy założeniu, że piszesz czcionką times, 12, interlinia 1,5, pliki .doc i .docx) zgodne z tematem nadchodzącego numeru przesyłamy do redaktorki naczelnej, bądź na adres redakcji, najdalej do 15-go danego miesiąca stycznia, maja, września.
 • prace zostaną poddane korekcie oraz będą przetłumaczone na język angielski, aby mogło to mieć miejsce prosimy o podpisanie umowy licencyjnej, którą wysyłamy przy nawiązywaniu współpracy, po zaakceptowaniu korekty polskiej.
 • cytaty i przytoczenia wymagają źródeł bibliograficznych (preferujemy styl harwardzki wg zapisu podanego poniżej); cytaty z dzieł w innych językach niż język polski muszą zostać przesłane także w oryginale.

_______________________________________________

PRZYPISY: (Nazwisko ROK: numer strony) np. (Lange 2016: 30). 

BIBLIOGRAFIA:

KSIĄŻKA: Nazwisko I. (ROK), TYTUŁ. MIASTO: WYDAWNICTWO. np. Lange Ł. (2016), Antropolog jako audytor wewnętrzny. Łódź: WUŁ.

CZASOPISMO: Nazwisko I. (ROK), TYTUŁ ARTYKUŁU. “Nazwa czasopisma” nr XX, ZAKRES STRON.

ARTYKUŁ W KSIĄŻCE: Nazwisko I. (ROK), TYTUŁ ARTYKUŁU. [w:] TYTUŁ KSIĄŻKI, (red.) Nazwisko I., MIASTO: WYDAWNICTWO, ZAKRES STRON.

Creative Commons License
Magazyn dostępny jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.